Q: chamadi k chote gole hai mai kyu kiya sikn achha ho jae

Answer this now
1 Answer